< Thema's

Evenwicht

Ontwerp een wip

In iedere module van Maakkunde staat een probleem centraal, waarmee de klas aan de slag gaat. De probleemstelling voor module 1-4 van Evenwicht is als volgt.

Stel de leerlingen een situatie voor in de speeltuin waarin een leerling graag op de wip wil met een zwaardere buurjongen, neef, broer, etc. De leerling gaat aan de ene kant zitten en de zware buurjongen aan de andere kant. Het lukt ze niet om samen te wippen. De leerling gaat niet omlaag en de buurjongen gaat niet naar omhoog. De wip is uit evenwicht. Kunnen de leerlingen een wip in het klein ontwerpen waarbij een zwaar en een licht poppetje samen kunnen wippen?

Tijdsduur
2 uur en 45 minuten

Kerndoelen
1, 2, 3, 12, 23, 42, 44, 45, 54, 55

Leerdoelen
Naast de algemene leerdoelen van de Maakkunde lesmethode die van toepassing zijn op iedere module, vind je hier de leerdoelen van de module Evenwicht.

De leerlingen:
– passen de ontwerpcyclus toe bij het maken van een wip;
– passen de onderzoekscyclus toe bij het onderzoeken van evenwicht;
– ervaren het begrip evenwicht met hun eigen lichaam en met het experimenteren
met verschillende voorwerpen;
– weten dat gewicht en afstand tot het steunpunt van invloed zijn op evenwicht;
– kunnen de geleerde begrippen toepassen bij het uitleggen van de werking van de wip;
– weten dat er verschillende manieren zijn om een wip te maken die aan de gestelde criteria voldoet.

Aansluiting bij taal
De leerlingen:
– formuleren vragen;
– verwoorden hun eigen ervaringen;
– beargumenteren hun ontwerpkeuzes;
– presenteren hun product;
- gebruiken de volgende begrippen:
•   evenwicht
•   balans
•   steunpunt
•   gewicht
•   afstand
•   zwaartepunt
•   balanceren
•   in evenwicht
•   uit evenwicht
•   licht-lichter
•   zwaar-zwaarder
•   groot-groter
•   klein-kleiner
•   smal-smaller
•   breed-breder

Aansluiting bij rekenen
De leerlingen:
– vergelijken en ordenen afstand en gewicht in termen van klein/groot, licht/zwaar;
– leren wiskundige problemen in verband met gewicht en afstand op te lossen en de oplossing uit te leggen.

Digibordlessen

Werk je voor het eerst met Maakkunde? Dan kun je ervoor kiezen om eerst de introductieles te doen.

Uitgelichte onderdelen

Het probleem
Gebruik deze illustratie om het probleem in les 1 te bespreken.
Breng de liniaal in evenwicht
Plaats in dit interactieve onderdeel uit les 2 de legoblokken op de liniaal om hem in evenwicht te brengen. Maak zo de conclusies van het de onderzoeken naar gewicht visueel.

Korte activiteiten

Eerst eens een W&T activiteit uitproberen in het thema Elektriciteit? Kies voor de korte activiteit.

Maak een kunstwerk

In iedere module van Maakkunde staat een probleem centraal, waarmee de klas aan de slag gaat. De probleemstelling voor module 5-8 van Evenwicht is als volgt.

Een school heeft ouders uitgenodigd voor een kijkmiddag en wil voor die gelegenheid de school aantrekkelijker maken door kunstwerken vrij in de ruimte op te hangen. De kunstwerken moeten bestaan uit meerdere onderdelen die kunnen bewegen, maar zo’n kunstwerk hangt al snel scheef. Hoe zorg je ervoor dat zo’n beweeglijk kunstwerk in evenwicht hangt? Kunnen de leerlingen zo’n soort kunstwerk ontwerpen, maken, testen en verbeteren?

Tijdsduur
3 uur en 35 minuten

Kerndoelen
1, 2, 3, 8, 12, 33, 42, 44, 45, 54, 55

Leerdoelen
Naast de algemene leerdoelen van de Maakkunde lesmethode die van toepassing zijn op iedere module, vind je hier de leerdoelen van de module Evenwicht.

De leerlingen:
– passen de ontwerpcyclus toe bij het maken van een kunstwerk;
– passen de onderzoekscyclus toe bij het onderzoeken van evenwicht;
– gebruiken de begrippen die betrekking hebben op evenwicht;
– weten dat gewicht een kracht is die door de zwaartekracht wordt veroorzaakt en die naar beneden gericht is;
– weten dat evenwicht ontstaat als de krachten die op een voorwerp werken elkaars werking opheffen;
– weten wat een hefboom is en kennen de onderdelen steunpunt en arm;
– weten dat je een hefboom in evenwicht brengt als je het gewicht aan iedere arm gelijk maakt en op dezelfde afstand tot het steunpunt hangt;
– weten dat je een hefboom in evenwicht brengt door de arm waar meer gewicht hangt korter te maken;
– weten dat je een hefboom in evenwicht brengt door de arm waar minder gewicht hangt langer te maken;
– weten dat je de lengte van een arm kan aanpassen door het gewicht of het steunpunt te verplaatsen.

Aansluiting bij taal
De leerlingen:
– formuleren vragen;
– verwoorden hun eigen ervaringen;
– beargumenteren hun ontwerpkeuzes;
– presenteren hun product;
– gebruiken de volgende begrippen:
•   evenwicht
•   gewicht
•   krachten
•   zwaartekracht
•   krachten werken in een richting
•   krachten heffen elkaars werking op
•   mobile
•   instructie
•   bevestigen
•   vrij in de ruimte
•   hefboom
•   arm
•   steunpunt
•   in evenwicht
•   uit evenwicht
•   afstand tot
•   verdeling van gewicht

Aansluiting bij rekenen
Optioneel voor differentiatie: de leerlingen berekenen met behulp van een verhoudingstabel hoe ze iets in evenwicht kunnen brengen.

Digibordlessen

Werk je voor het eerst met Maakkunde? Dan kun je ervoor kiezen om eerst de introductieles te doen.

Uitgelichte onderdelen

Het probleem
Gebruik deze illustratie om het probleem in les 1 te bespreken.
Breng de liniaal in evenwicht!
In dit interactieve onderdeel uit les 2 onderzoek en concludeer je met de leerlingen wat de verdeling van gewicht betekent voor het in evenwicht brengen van een liniaal.

Korte activiteiten

Eerst eens een W&T activiteit uitproberen in het thema Evenwicht? Kies voor de korte activiteit.