Achtergrond

De lesmethode Maakkunde is ontwikkeld door NEMO Science Learning Center, het expertisecentrum van NEMO op het gebied van leren over wetenschap en technologie.

De missie van NEMO...

NEMO wil jong en oud nieuwsgierig maken naar de kracht, het belang en het bijzondere van wetenschap en technologie. Zo ondersteunen we leerkrachtenteams om ál hun leerlingen,  zowel jongens als meisjes, talenten op dit gebied te laten ontplooien.

...en de kracht van Maakkunde

Deze unieke lesmethode laat leerlingen experimenteren met realistische ontwerpuitdagingen: ze stimuleert een onderzoekende houding en versterkt hun zelfvertrouwen. Kinderen verbreden hun kennis en ontwikkelen 21e-eeuwse vaardigheden als creativiteit, samenwerken en probleemoplossend denken.

Musea en scholen legden de basis

Een goede lesmethode maak je nooit alleen. De basis voor de lesmethode werd gelegd door Museum of Science in Boston (VS) met het succesvolle ‘Engineering is Elementary’. NEMO Science Museum heeft met een netwerk van Europese wetenschapsmusea, universiteiten en scholen en met steun van de Europese Unie, nieuw lesmateriaal ontwikkeld op het vlak van ontwerpend en onderzoekend leren.

In de praktijk getest en verbeterd

Het lesmateriaal is op Nederlandse en buitenlandse scholen getest, geëvalueerd en verbeterd. NEMO heeft daarbij samengewerkt om goed aan te sluiten bij het Nederlandse onderwijssysteem en de behoefte van scholen en leerkrachten.

Lees meer over onze partners.