< Thema's

Chemie

Maak stoepkrijt

In iedere module van Maakkunde staat een probleem centraal, waarmee de klas aan de slag gaat. De probleemstelling voor module 1-4 van Chemie is als volgt.

De leerlingen willen graag (stoep)krijten, maar het is bijna op. Kunnen de leerlingen zelf stoepkrijt maken?

Tijdsduur
2 uur en 35 minuten

Kerndoelen
1, 2, 3, 12, 42, 44, 45, 55

Leerdoelen
Naast de algemene leerdoelen van de Maakkunde lesmethode die van toepassing zijn op iedere module, vind je hier de leerdoelen van de module Chemie.

De leerlingen:
– passen de ontwerpcyclus toe bij het ontwerpen en maken van stoepkrijt;
– doorlopen de onderzoekscyclus bij het onderzoeken van gips;
– kunnen het verband tussen de eigenschappen en de functie van stoepkrijt uitleggen;
– kunnen uitleggen dat gipspoeder door een chemische reactie met water hard wordt;
– kunnen invloed uitoefenen op het uiterlijk van het stoepkrijt;
– gebruiken de begrippen die betrekking hebben op stoepkrijt.

Aansluiting bij taal
De leerlingen:
– formuleren vragen;
– verwoorden hun eigen ervaringen;
– beargumenteren hun ontwerpkeuzes;
– presenteren hun product;
– gebruiken de volgende begrippen:
•   hard
•   zacht
•   droog
•   nat
•   eigenschap
•   vast
•   vloeibaar
•   kleurstof
•   mengen
•   recept
•   gips
•   gipspoeder
•   gipsverband
•   reageren
•   chemische reactie
•   afgestreken
•   toevoegen
•   mal

Uitgelichte onderdelen

Het probleem
Gebruik deze illustratie om het probleem in les 1 te bespreken.
Wat gebeurt er met gips als het hard wordt?
In deze time-lapse video uit les 2 zie je als je goed kijkt wat er met gips gebeurt nadat het in een mal is gegoten.

Korte activiteiten

Eerst eens een W&T activiteit uitproberen in het thema Chemie? Kies voor de korte activiteit.

Maak een geurverspreider

In iedere module van Maakkunde staat een probleem centraal, waarmee de klas aan de slag gaat. De probleemstelling voor module 1-4 van Chemie is als volgt.

Na gym stinkt het gymlokaal. Kunnen we deze geur maskeren? Kunnen de leerlingen een geurverspreider ontwerpen en maken waardoor je de stank in het gymlokaal niet meer ruikt?

Tijdsduur
4 uur

Kerndoelen
1, 2, 3, 5, 12, 41, 42, 44, 45, 55

Leerdoelen
Naast de algemene leerdoelen van de Maakkunde lesmethode die van toepassing zijn op iedere module, vind je hier de leerdoelen van de module Chemie.

De leerlingen:
– passen de ontwerpcyclus toe bij het maken van een geurverspreider;
– passen de onderzoekscyclus toe bij het extraheren van geurstoffen uit verse kruiden;
–  kennen verschillende functies van geur;
– weten dat geurstoffen uit kruiden gehaald kunnen worden en dat dit proces extraheren heet;
– weten dat diffusie het verspreiden van een gas is;
– kennen de fases vast, vloeibaar en gas.

Aansluiting bij taal
De leerlingen:
– formuleren vragen;
– verwoorden hun eigen ervaringen;
– beargumenteren hun ontwerpkeuzes;
– presenteren hun product;
– omschrijven hun geur;
– gebruiken de volgende begrippen:
•   geur
•   geurstoffen
•   reukorgaan
•   functie
•   bevruchting
•   territorium
•   extraheren
•   moleculen
•   anti
•   gasvormig
•   vast
•   vloeibaar
•   elixer
•   diffusie
•   verdampen
•   oppervlakte
•   verspreider
•   verspreiden
•   maskeren
•   afgestreken
•   kneuzen

Uitgelichte onderdelen

Het probleem
Gebruik deze illustratie om het probleem in les 1 te bespreken.
Wie heeft er gelijk?
Gebruik deze conceptcartoon uit les 2 om met de leerlingen te bespreken wat er gebeurt met water wanneer het verdampt.
De drie fases van water
Deze video uit les 2 laat zien wat er met water gebeurt wanneer het verhit wordt en verdampt.
Wie ruikte de stank als eerste?
Ontdek in dit interactieve onderdeel uit les 2 met de leerlingen hoe het komt dat de één stinkvoeten sneller ruikt dan de ander.

Korte activiteiten

Eerst eens een W&T activiteit uitproberen in het thema Chemie? Kies voor de korte activiteit.