Leerdoelen

Ontwerpen en onderzoeken zijn de leidende vaardigheden bij wetenschap en technologie. Door op een ontwerpende en onderzoekende manier te leren worden houding, vaardigheden, denkwijzen en kennis in samenhang ontwikkeld.

De lesmethode Maakkunde heeft de volgende leerdoelen op het gebied van vaardigheden, houding en kennis.

Vaardigheden

Onderzoeken en ontwerpen
Bij elke module staat de ontwerpcyclus centraal en doen leerlingen onderzoek in de verken-stap van deze cyclus. Leerlingen leren:
  • de ontwerpcyclus zelf toe te passen om een probleem op te lossen.
  • onderzoeken uit te voeren en de opgedane kennis toe te passen in hun ontwerp.
  • het belang van een goede evaluatie van hun werk.

Taal- en rekenvaardigheden
Bij elke module is de aansluiting voor zowel taal als rekenen uitgewerkt als handreiking voor de leerkracht.

21-eeuwse vaardigheden
Communiceren, creatief denken en handelen, kritisch denken, probleem- oplossend denken en handelen, samenwerken, sociale- en culturele vaardigheden en zelfregulering komen terug in de activiteiten van Maakkunde. Hiermee sluit de lesmethode Maakkunde goed aan bij de 21e-eeuwse vaardigheden.

Houding

Wetenschappelijke houding
Maakkunde stimuleert een nieuwsgierige, onderzoekende en probleemoplossende houding  bij leerlingen door gebruik te maken van de didactiek van ontwerpen in combinatie met het doen van onderzoek. Daarnaast brengt het leerlingen kennis bij over de wereld van wetenschap en technologie. Het hebben van basiskennis over een onderwerp wakkert de interesse verder aan en zorgt dat de leerling meer wil weten. 

Zelfvertrouwen 
Leerlingen ervaren met Maakkunde zelf hoe het is om onderzoek te doen en iets te ontwerpen en maken. Ze lossen samen met hun klasgenoten een echt probleem op. Ze ervaren dat er verschillende oplossingen voor een probleem zijn en dat verschillende (al dan niet eigen) talenten hieraan een bijdrage leveren. Dat geeft zelfvertrouwen.

Technologie onderdeel van het leven
Leerlingen leren met Maakkunde dat technologie een belangrijk deel uitmaakt van ons dagelijks leven. Ook leren ze over het werkveld van verschillende technici en ingenieurs en dat dit zowel vrouwen als mannen kunnen zijn.

Kennis

Elke module heeft specifieke leerdoelen binnen het kennisdomein wetenschap en technologie. Die zijn in de module beschreven voor de leerkracht.