Satellieten

Ontwerp een schoolplein

Er zijn satellieten die luchtfoto’s maken. Op een luchtfoto ziet alles er anders uit en je moet goed zoeken om de school en het schoolplein te herkennen. De school en het schoolplein vallen niet goed op. Kunnen de leerlingen een schoolplein ontwerpen dat beter opvalt op een luchtfoto? Maak hiervan een ontwerptekening.

In de lessen onderzoeken de leerlingen hoe het schoolplein er op een luchtfoto uitziet. Ze zien dat alles kleiner wordt als de school op de luchtfoto verder weg staat. De leerlingen bekijken een zandbak van blokjes van boven en concluderen dat vorm en kleur kunnen bepalen of iets opvalt op een luchtfoto. Daarna ontwerpen ze zelf een opvallend schoolplein. 

Bijbehorende training

Vervolgtraining  A - Elektriciteit, Balans en Satellieten 

Tijdsduur module

2 uur en 25 minuten (exclusief introductieles en uitbreiding)

Kerndoelen

1, 2, 3, 4, 12, 32, 33, 44, 45, 50, 55

Leerdoelen

Leerdoelen op het gebied van vaardigheden, houding en kennis die van toepassing zijn op iedere module van de lesmethode vind je hier. De module Satellieten heeft ook nog een aantal specifieke leerdoelen:

 • De leerlingen passen de ontwerpcyclus toe bij het ontwerpen van een opvallend schoolplein.
 • Ze doorlopen de onderzoekscyclus bij het onderzoeken van perspectief.
 • Ze kunnen een plattegrond lezen bij het verkennen van het schoolplein.
 • Ze ervaren dat afstand en standpunt bepalend zijn voor wat er op een foto komt: hoe groter het voorwerp, hoe groter de afstand moet zijn.
 • Ze weten dat een luchtfoto vanuit de lucht wordt genomen, alles op de foto zie je van bovenaf.
 • Ze hebben de volgende kennis over satellieten: ze draaien op grote hoogte om de aarde; er zijn verschillende soorten satellieten met elk een eigen functie; observatiesatellieten maken luchtfoto’s.
 • Ze ervaren dat het opvallen van een object op een luchtfoto wordt bepaald door kleur, vorm en grootte.
 • Ze ervaren dat als je meer afstand neemt van een object deze kleiner lijkt.
 • Ze ervaren dat als je van bovenaf naar een object kijkt je de hoogte niet meer ziet. Het object lijkt plat. 

Aansluiting bij taal

 • De leerlingen formuleren vragen.
 • Ze verwoorden hun eigen ervaringen.
 • Ze beargumenteren hun ontwerpkeuze.
 • Ze presenteren hun product.
 • Ze gebruiken de volgende begrippen: luchtfoto, opvallen, plattegrond, afstand, hoogte, standpunt, satelliet, bovenaf, veraf, ver weg, dichtbij, object.

Aansluiting bij rekenen

 • De leerlingen oriënteren zich op hun omgeving met behulp van een plattegrond en luchtfoto.
 • Ze onderzoeken verschillende standpunten door naar een voorbeeld iets in de zandbak te bouwen.
 • Ze ervaren en beredeneren dat het standpunt en de afstand bepalend is voor wat op een foto komt: alles lijkt kleiner als de afstand groter wordt.

Maak een lanceerinstallatie

Je bent aan het kamperen en je kunt je tent niet meer terugvinden. Je hebt alleen je fotocamera bij je. Er zit een zelfontspanner op de camera, dus als je je camera de ruimte in zou kunnen schieten (lanceren), dan zou je van heel hoog een foto kunnen maken. Net als een satelliet luchtfoto’s maakt. Je kunt dan zien waar jij bent en waar je tent staat. Zo kun je je tent terugvinden. Kunnen de leerlingen een lanceerinstallatie maken voor de fotocamera?

In de lessen onderzoek je samen met de leerlingen het fenomeen energie en de omzetting van potentiële energie in kinetische of bewegingsenergie. Deze heb je nodig om iets te kunnen lanceren. Daarna ontwerpen en maken de leerlingen zelf een lanceerinstallatie. 

Bijbehorende training

Vervolgtraining  A - Elektriciteit, Balans en Satellieten 

Tijdsduur module

4 uur en 45 minuten (exclusief introductieles en uitbreiding)

Kerndoelen

2, 3, 8, 42, 44, 45, 55

Leerdoelen

Leerdoelen op het gebied van vaardigheden, houding en kennis die van toepassing zijn op iedere module van de lesmethode vind je hier. De module Satellieten heeft ook nog een aantal specifieke leerdoelen:

 • De leerlingen passen de ontwerpcyclus toe bij het maken van een lanceerinstallatie.
 • Ze passen de onderzoekscyclus toe bij het onderzoek naar verschillende vormen van potentiële energie en bewegingsenergie.
 • Ze weten dat energie niet zomaar ontstaat en verdwijnt.
 • Ze gebruiken de begrippen die betrekking hebben op het gebruik en de functie van satellieten.
 • Ze weten waar we in het dagelijks leven satellietdata voor gebruiken.
 • Ze weten hoe satellieten worden gelanceerd.

Aansluiting bij taal

 • De leerlingen formuleren vragen.
 • Ze verwoorden eigen ervaringen.
 • Ze beargumenteren hun ontwerpkeuzes;
 • Ze presenteren hun product.
 • Ze gebruiken de volgende begrippen: model, werkelijkheid, navigatie satelliet, lanceren, installatie, potentiële energie, bewegingsenergie en omzetten van energie.

Voorbeelden zien?

Lesmateriaal, handleiding, werkbladen, boodschappenlijst: hier zie je voorbeelden. En voor je ’t weet wil je aan de slag.

Voorbeeld

Korte activiteiten voor in de klas

Ook bij dit thema zijn laagdrempelige activiteiten van een uurtje beschikbaar. Die zijn bedoeld om het thema in de klas uit te proberen. Of als aanvulling op een module die je al behandelt. Je kunt de instructies gratis downloaden van de site.

1-4
 • Satellieten
Maak contact
5-8
 • Satellieten
Maak een satellietbericht