Krachten

Maak een magneetspel

De leerlingen willen op een vrijmarkt geld inzamelen voor een goed doel van school. Ze willen daarvoor een spelletje gebruiken. De leerkracht zegt dat je met een magneet iets, zonder dat je het aanraakt, kunt optillen, in de lucht kunt houden of verplaatsen. Kunnen de leerlingen een spel maken waarbij de opdracht is om met een magneet iets te verplaatsen?

In de lessen onderzoeken de leerlingen welke materialen worden aangetrokken door een magneet en of de kracht van een magneet ook door een materiaal heen werkt. Daarna gaan ze een magneetspel ontwerpen en maken. 

Bijbehorende training

Vervolgtraining  B - Drijven & Zinken, Isolatie en Krachten

Tijdsduur module

2 uur en 35 minuten (exclusief introductieles en uitbreiding)

Kerndoelen

1, 2, 3, 8, 12, 42, 44, 45, 54, 55

Leerdoelen

Leerdoelen op het gebied van vaardigheden, houding en kennis die van toepassing zijn op iedere module van de lesmethode vind je hier. De module Krachten heeft ook nog een aantal specifieke leerdoelen:

 • De leerlingen passen de ontwerpcyclus toe bij het ontwerpen en maken van een magneetspel.
 • Ze doorlopen de onderzoekscyclus bij het onderzoeken van magnetisme.
 • Ze ervaren dat je met een magneet ijzerdraad aan kunt trekken.
 • Ze ervaren dat je met een magneet kracht kunt uitoefenen, dichtbij de magneet is de kracht het sterkst.
 • Ze leren dat een magneet voorwerpen aantrekt waar ijzer in zit.
 • Ze ervaren dat de kracht van een magneet door plastic en dik papier heen werkt.
 • Ze leren dat er verschillende manieren zijn om een probleem op te lossen.

Aansluiting bij taal

 • De leerlingen formuleren vragen.
 • Ze verwoorden hun eigen ervaringen.
 • Ze beargumenteren hun ontwerpkeuzes.
 • Ze presenteren hun product.
 • Ze gebruiken de volgende begrippen: magneet, aantrekken, beschrijven, kracht, in de richting van, verder weg, dichterbij, naar beneden, voorwerp, materiaal, overeenkomst, verschil, ijzer, beginpunt, eindpunt.

Maak een vliegtuig

Twee buurkinderen willen briefjes naar elkaar sturen, ieder vanuit zijn eigen slaapkamer, dus van het ene huis naar het andere. Kunnen de leerlingen een zweefvliegtuig ontwerpen en maken waarmee ze die briefjes kunnen versturen?  

In de lessen onderzoeken de leerlingen de krachten die van invloed zijn op een zweefvliegtuig. Daarna gaan ze een zweefvliegtuig ontwerpen en maken. 

Bijbehorende training

Vervolgtraining  B - Drijven & Zinken, Isolatie en Krachten

Tijdsduur module

3 uur en 45 minuten (exclusief introductieles en uitbreiding)

Kerndoelen

1, 2, 3, 4, 12, 33, 42, 44, 45, 55

Leerdoelen

 • De leerlingen passen de ontwerpcyclus toe bij het maken van een zweefvliegtuig.
 • Ze passen de onderzoekscyclus toe bij het onderzoeken van luchtdruk.
 • Ze weten dat als twee krachten op een voorwerp werken, het voorwerp beweegt in de richting van de grootste kracht.
 • Ze weten dat even grote krachten, die in tegengestelde richting werken, elkaar opheffen.
 • Ze kennen de krachten die op een zweefvliegtuig werken: Stuwkracht, de kracht die het vliegtuig naar voren laat bewegen. Gewicht, deze wordt veroorzaakt door de zwaartekracht en is naar beneden gericht. Lift, een kracht die omhoog gericht is en veroorzaakt wordt door de lucht die over de vleugels stroomt.
 • Ze weten dat luchtweerstand remmend werkt op een vliegend zweefvliegtuig;    

Aansluiting bij taal

 • De leerlingen formuleren vragen.
 • Ze verwoorden hun eigen ervaringen.
 • Ze beargumenteren hun ontwerpkeuzes.
 • Ze presenteren hun product.
 • Ze schrijven een gebruiksaanwijzing voor het maken van een zweefvliegtuig.
 • Ze gebruiken de volgende begrippen: lierstart, sleepstart, startmethode, tegengesteld, omhooggerichte kracht, neerwaartse kracht, luchtweerstand, luchtdruk, zwaartekracht, stuwkracht, lift, lanceerplatform, romp, sjabloon.

Aansluiting bij rekenen

 • De leerlingen meten de afgelegde afstand in centimeters, decimeters en meters. 

Voorbeelden zien?

Lesmateriaal, handleiding, werkbladen, boodschappenlijst: hier zie je een aantal voorbeelden. En voor je ’t weet wil je aan de slag.

Voorbeeld

Korte activiteiten voor in de klas

Ook bij dit thema zijn laagdrempelige activiteiten van een uurtje beschikbaar. Die zijn bedoeld om het thema in de klas uit te proberen. Of als aanvulling op een module die je al behandelt. Je kunt de instructies gratis downloaden van de site.

1-4
 • Krachten
Ontwerp een parachute
5-8
 • Krachten
Maak een vleugel
5-8
 • Krachten
Maak een katapult vliegtuig