Inhoudsmaten

Maak een zandvorm

Van een klas (groep 1/2) zijn alle zandvormpjes kapot of kwijt. Kan elke leerling een zandvorm maken voor de klas?

De leerlingen onderzoeken het verband tussen hoogte en breedte en de inhoud. Daarna gaan ze een zandvorm ontwerpen en maken. 

Bijbehorende training

Vervolgtraining  C - Chemie, Inhoudsmaten en Isolatie 

Tijdsduur module

2 uur en 50 minuten (exclusief introductieles en uitbreiding)

Kerndoelen

1, 2, 3, 12, 23, 32, 33, 42, 44, 45, 55 

Leerdoelen

Leerdoelen op het gebied van vaardigheden, houding en kennis die van toepassing zijn op iedere module van de lesmethode vind je hier. De module Inhoudsmaten heeft ook nog een aantal specifieke leerdoelen:

 • De leerlingen passen de ontwerpcyclus toe bij het maken van een zandvorm.
 • Ze passen de onderzoekscyclus toe bij het onderzoeken van inhoud.
 • Ze weten dat inhoud is hoeveel er van iets, ergens in zit. Een volle beker zand heeft meer inhoud dan een halfvolle beker zand.
 • Ze ervaren dat de breedte van de beker en de hoogte van het zand samen bepalen wat de inhoud van een beker is.
 • Ze ervaren dat voorwerpen van verschillende vormen een andere inhoud hebben.
 • Ze gebruiken de begrippen die betrekking hebben op inhoudsmaten.
 • Ze weten dat er verschillende manieren zijn om een probleem op te lossen.

Aansluiting bij taal

 • De leerlingen formuleren vragen.
 • Ze verwoorden hun eigen ervaringen.
 • Ze beargumenteren hun ontwerpkeuzes.
 • Ze presenteren hun product.
 • Ze gebruiken de volgende begrippen: vol, leeg, halfvol, inhoud, meer, minder, meeste, hoogte, breedte, smal, breed, lager, hoger.

Aansluiting bij rekenen

 • De leerlingen kennen en gebruiken de begrippen hoogte en breedte.
 • Ze kunnen inhouden vergelijken en meten in termen van meer/minder, vol/leeg, hoger/lager.
 • Ze krijgen inzicht in het concept inhoud.

Maak een meetinstrument

De klas is op schoolreisje en een van de klasgenoten heeft astma. Ze heeft een apparaat mee om te meten hoeveel lucht ze uitademt. Hiermee kan ze checken of haar medicatie klopt. Dit apparaat is kapot. Kunnen de leerlingen een vervangend meetinstrument maken dat meet hoeveel lucht er wordt uitgeademd na één diepe inademing?

De leerlingen ontdekken hoe je het volume van vloeistoffen en vaste stoffen (voorwerpen) kunt meten. Daarna gaan ze een meetinstrument ontwerpen en maken, dat meet hoeveel lucht je uitademt. 

Bijbehorende training

Vervolgtraining  C - Chemie, Inhoudsmaten en Isolatie 

Tijdsduur module

4 uur (exclusief introductieles en uitbreiding)

Kerndoelen

1, 2, 3, 5, 8, 12, 23, 28, 32, 33, 41, 42, 44, 45, 55

Leerdoelen

Leerdoelen op het gebied van vaardigheden, houding en kennis die van toepassing zijn op iedere module van de lesmethode vind je hier. De module Inhoudsmaten heeft ook nog een aantal specifieke leerdoelen:

 • De leerlingen passen de ontwerpcyclus toe bij het maken van een functionerend meetinstrument.
 • Ze passen de onderzoekscyclus toe bij het onderzoek naar volume.
 • Ze kennen de werking van het ademhalingsstelsel.
 • Ze ervaren dat een vernauwing van de luchtwegen leidt tot moeizamer ademhalen.
 • Ze kennen de volgende definiëring van het begrip volume: volume is de ruimte die een stof inneemt.
 • Ze weten dat lucht volume heeft.
 • Ze weten hoe je het volume van een vloeistof en een vaste stof kunt meten.
 • Ze begrijpen het passend gebruik van meetinstrumenten: bij het afmeten van 10 milliliter is een meetinstrument dat tot max. 50 milliliter meet, preciezer dan een meetinstrument dat tot max. 500 milliliter meet.  

Aansluiting bij taal

 • De leerlingen formuleren vragen.
 • Ze verwoorden hun eigen ervaringen.
 • Ze beargumenteren hun ontwerpkeuzes.
 • Ze presenteren hun product.
 • Ze maken een gebruiksaanwijzing voor hun meetinstrument.
 • Ze gebruiken de volgende begrippen: volume, inhoud, milliliter, liter, vloeistof, vaste stof, inademen, uitademen, borstkas, middenrif, ribben, longen, luchtwegen , meetinstrument, meeteenheid, onregelmatig, waterniveau. 

Aansluiting bij rekenen

 • De leerlingen kennen en gebruiken de begrippen inhoud, volume, milliliter, liter.
 • Ze meten volume in milliliters.
 • Ze analyseren en vergelijken hun meetresultaten.
 • Ze schatten het volume van de uitgeademde lucht en schatten hoeveel ruimte die inneemt voordat ze het gaan meten.
 • Ze rekenen het gemiddelde van de metingen uit.

Voorbeelden zien?

Lesmateriaal, handleiding, werkbladen, boodschappenlijst: hier zie je voorbeelden. En voor je ’t weet wil je aan de slag.

Voorbeeld

Korte activiteiten voor in de klas

Ook bij dit thema zijn laagdrempelige activiteiten van een uurtje beschikbaar. Die zijn bedoeld om het thema in de klas uit te proberen. Of als aanvulling op een module die je al behandelt. Je kunt de instructies gratis downloaden van de site.

1-4
 • Inhoudsmaten
Onderzoek in welk glas de meeste limonade zit
5-8
 • Inhoudsmaten
Onderzoek welk cadeau het grootst is