Geluid

Maak een drumstel

Binnenkort is er open podium, waar de leerlingen gevraagd zijn te komen met een uniek orkest. We hebben hiervoor nog geen muziekinstrumenten. Kunnen de leerlingen hiervoor een nieuw soort drumstel ontwerpen, maken, testen en verbeteren met een eigen geluid?

In de lessen onderzoek je samen met de leerlingen de eigenschappen van geluid. Jullie ervaren dat geluid een trilling is, dat een grote klankkast een hard en laag geluid produceert en een kleinere klankkast een zachter en hoger geluid. Daarna ontwerpen en maken de leerlingen een drumstel.  

Bijbehorende training
Basistraining - Geluid  

Tijdsduur module
2 uur en 50 minuten (exclusief introductieles en uitbreiding)

Kerndoelen
1, 2, 3, 12, 42, 44, 45, 54, 55

Leerdoelen

Leerdoelen op het gebied van vaardigheden, houding en kennis die van toepassing zijn op iedere module van de lesmethode vind je hier. De module Geluid heeft ook specifieke leerdoelen:

 • De leerlingen passen de ontwerpcyclus toe bij het maken van een drumstel.
 • Ze doorlopen de onderzoekscyclus bij het onderzoeken van geluid.
 • Ze gebruiken de begrippen die betrekking hebben op geluid.
 • Ze kennen de volgende onderdelen van een trommel: klankkast en vel.
 • Ze ervaren de volgende eigenschappen van geluid: geluid kun je horen en voelen; geluid is een trilling; een grote klankkast produceert een hard geluid en een kleine klankkast een zacht geluid; een grote klankkast produceert een laag geluid en een kleine klankkast een hoog geluid.
 • Ze weten dat er verschillende manieren zijn om een drumstel te maken dat aan de gestelde criteria voldoet.

Aansluiting bij taal

 • De leerlingen formuleren vragen.
 • Ze verwoorden hun eigen ervaringen.
 • Ze beargumenteren hun ontwerpkeuzes.
 • Ze presenteren hun product.
 • Ze gebruiken de volgende begrippen: geluid, trilling, hard, harder, hardst, zacht, zachter, zachtst, hoog, hoger, hoogst, laag, lager, laagst, volume, toonhoogte, klankkast, slaginstrument, trommel, drumstel, vel, gespannen.

Aansluiting bij rekenen

 • De leerlingen vergelijken en ordenen geluiden in termen van groot/klein, hoog/laag en hard/zacht.

Maak een snaarinstrument

Binnenkort is er een open podium, waar de leerlingen gevraagd zijn te komen met een uniek orkest. Kunnen de leerlingen hiervoor een nieuw soort snaarinstrument ontwerpen, maken, testen en verbeteren, met een eigen geluid?

De leerlingen onderzoeken de eigenschappen van geluid door het doen van verschillende experimenten. Ze ervaren dat geluid een trilling is en dat geluid een medium nodig heeft om zich voort te bewegen. Ook ontdekken ze het verschil tussen grote/kleine en snelle/langzame trillingen. Daarna ontwerpen en maken de leerlingen een snaarinstrument.  

Bijbehorende training
Basistraining - Geluid  

Tijdsduur module
4 uur en 5 minuten (exclusief introductieles en uitbreiding)

Kerndoelen
1, 2, 3, 12, 42, 44, 45, 54, 55

Leerdoelen

 • De leerlingen passen de ontwerpcyclus toe bij het maken van een snaarinstrument.
 • Ze passen de onderzoekscyclus toe bij het onderzoeken van geluid.
 • Ze gebruiken de begrippen die betrekking hebben op geluid.
 • Ze kennen de eigenschappen van snaarinstrumenten.
 • Ze kennen de volgende eigenschappen van geluid: geluid is een trilling; geluid heeft een medium nodig om zich voort te bewegen; een grote trilling produceert een hard geluid en een kleine trilling een zacht geluid; een snelle trilling produceert een hoge toon en een langzame trilling een lage toon; weten dat het materiaal en de grootte van een klankkast invloed hebben op de klank.

Aansluiting bij taal

 • De leerlingen formuleren vragen.
 • Ze verwoorden hun eigen ervaringen.
 • Ze beargumenteren hun ontwerpkeuzes.
 • Ze presenteren hun product.
 • Ze gebruiken de volgende begrippen: geluid, trilling, medium, klank, toon, hoe tonen, lage tonen, klankkast, hals, snaar, (muziek)instrument, snaarinstrument, slaginstrument, blaasinstrument, luit(achtig), harpachtig, citer(achtig), horen, produceren, tokkelen, strijken, bevestigen, ergens invloed op hebben, orkest.

Aansluiting bij muziek

 • De leerlingen maken kennis met verschillende soorten muziekinstrumenten en snaarinstrumenten.
 • Ze maken muziek met hun eigen snaarinstrumenten.

Voorbeelden zien?

Lesmateriaal, handleiding, werkbladen, boodschappenlijst: hier zie je voorbeelden. En voor je ’t weet wil je aan de slag.

Voorbeeld

Korte activiteiten voor in de klas

Ook bij dit thema zijn laagdrempelige activiteiten van een uurtje beschikbaar. Die zijn bedoeld om het thema in de klas uit te proberen. Of als aanvulling op een module die je al behandelt. Je kunt de instructies gratis downloaden van de site.

1-4
 • Geluid
Maak geluid met een fles
5-8
 • Geluid
Maak een toeter