Elektriciteit

Maak een menukaart met verlichting

Binnenkort is er een etentje in de klas. Er staat veel lekkers op het menu. De klas wordt gezellig verlicht, maar het is net te donker om de menukaart te lezen. Kunnen de leerlingen een menukaart met verlichting maken?


In de lessen onderzoek je samen met de leerlingen dat je elektriciteit nodig hebt om een lamp te laten branden en onderzoeken jullie stroomkringen. Daarna ontwerpen en maken de leerlingen met een ledlampje, kopertape en een batterij een menukaart met verlichting.

Bijbehorende training

Vervolgtraining A - Elektriciteit, Evenwicht en Satellieten 

Tijdsduur module

2 uur en 20 minuten (exclusief introductieles en uitbreiding)

Kerndoelen

1, 2, 3, 12, 42, 44, 45, 55

Leerdoelen

Leerdoelen op het gebied van vaardigheden, houding en kennis die van toepassing zijn op iedere module van de lesmethode vind je hier. De module Elektriciteit heeft ook specifieke leerdoelen:

 • De leerlingen passen de ontwerpcyclus toe bij het maken van een menukaart met verlichting.
 • Ze doorlopen de onderzoekscyclus bij het onderzoeken van stroomkringen.
 • Ze leren dat er elektriciteit nodig is om een lamp te laten branden.
 • Ze leren wat een gesloten stroomkring is.
 • Ze leren dat een lampje pas gaat branden als de stroomkring gesloten is.
 • Ze leren hoe je met een batterij, lampje, ledlampje, stroomdraad en kopertape werkt.
 • Ze gebruiken de begrippen die betrekking hebben op elektriciteit.
 • Ze weten dat er verschillende manieren zijn om een probleem op te lossen.

Aansluiting bij taal

 • De leerlingen formuleren vragen.
 • Ze verwoorden hun eigen ervaringen.
 • Ze beargumenteren hun ontwerpkeuzes.
 • Ze presenteren hun product.
 • Ze gebruiken de volgende begrippen: stroom, elektriciteit, stroomkring, geleiden, batterij, kopertape, stroomdraden, verlichting, ledlampje.

Maak een stofzuiger

De klas heeft net een fantastisch eindejaarsfeest gehad in het klaslokaal. Maar door alle gebruikte confetti is het lokaal een grote bende geworden. Er ligt een stoffer en blik in het klaslokaal, maar omdat er tapijt op de vloer ligt, lukt het niet om de confetti op te vegen. Het ziet ernaar uit dat het schoonmaken wel eens lang kan gaan duren. Een van de leerlingen stelt voor om een föhn te gebruiken om alle confetti weg te blazen. De confetti wordt weggeblazen, maar dit geeft alleen maar meer troep! In de techniekkast worden een paar elektromotoren, stroomdraad, batterijen en papier gevonden. Ook zijn er nog lege plastic frisdrankflessen van het feest. Kunnen de leerlingen als een echte elektrotechnicus een geschikte stofzuiger ontwerpen, maken en testen? Alle confetti moet opgezogen worden.

In de lessen onderzoek je samen met de leerlingen de eigenschappen van elektriciteit en maken ze een stroomkring. De leerlingen bekijken de werking van een föhn. Daarna ontwerpen en maken de leerlingen een simpele stofzuiger.

Bijbehorende training

Vervolgtraining A: thema's Elektriciteit, Evenwicht en Satellieten 

Tijdsduur module

4 uur en 25 minuten (exclusief introductieles en uitbreiding)

Kerndoelen

2, 3, 8, 12, 33, 42, 44, 45, 55

Leerdoelen

Leerdoelen op het gebied van vaardigheden, houding en kennis die van toepassing zijn op iedere module van de lesmethode vind je hier. De module Elektriciteit heeft ook specifieke leerdoelen:

 • De leerlingen passen de ontwerpcyclus toe bij het maken van een functionerende stofzuiger.
 • Ze passen de onderzoekscyclus toe bij het onderzoeken van elektriciteit.
 • Ze gebruiken de begrippen die betrekking hebben op elektriciteit.
 • Ze kennen de concepten stroomkring en elektriciteit.
 • Ze kennen de functie van de propeller, elektromotor, stroomdraden en schakelaar in een föhn en stofzuiger.
 • Ze kunnen adequaat een knip- en striptang hanteren.
 • Ze verbinden een batterij, elektromotor en stroomdraden zodanig dat de elektromotor aan gaat.

Aansluiting bij taal

 • De leerlingen formuleren vragen en eigen ervaringen.
 • Ze beargumenteren hun ontwerpkeuzes.
 • Ze presenteren hun product.
 • Ze kennen de volgende begrippen: elektriciteit, elektrische stroom, stroomkring, batterij, stroomdraden, schakelaar, elektromotor, propeller, hittesensor, verwarmingselement. 

Aansluiting bij rekenen

 • De leerlingen meten afstand in centimeters.
 • Ze analyseren hun meetresultaten.
 • Ze trekken conclusies bij het vergelijken van afstanden.

Voorbeelden zien?

Lesmateriaal, handleiding, werkbladen, boodschappenlijst: hier zie je voorbeelden. En voor je ’t weet wil je aan de slag.

Voorbeeld

Korte activiteiten voor in de klas

Ook bij dit thema zijn laagdrempelige activiteiten van een uurtje beschikbaar. Die zijn bedoeld om het thema in de klas uit te proberen. Of als aanvulling op een module die je al behandelt. Je kunt de instructies gratis downloaden van de site.

1-4
 • Elektriciteit
Maak een stroomkring
1-4
 • Elektriciteit
Speel een stroomkring
5-8
 • Elektriciteit
Maak een elektrospel
5-8
 • Elektriciteit
Ontwerp een schakelaar