Chemie

Maak stoepkrijt

De leerlingen willen graag (stoep)krijten, maar het is bijna op. Kunnen de leerlingen zelf stoepkrijt maken?

De leerlingen leren het begrip eigenschappen. Ze ervaren dat gipspoeder en water met elkaar reageren, het gips wordt hard wanneer het in aanraking komt met water. Vervolgens ontwerpen en maken ze zelf gips met gipspoeder, verf en water

Bijbehorende training

Vervolgtraining  C - Chemie, Inhoudsmaten en Isolatie

Tijdsduur module

2 uur en 35 minuten (exclusief introductieles en uitbreiding)

Kerndoelen

1, 2, 3, 12, 42, 44, 45, 55

Leerdoelen

Leerdoelen op het gebied van vaardigheden, houding en kennis die van toepassing zijn op iedere module van de lesmethode vind je hier.  De module Chemie heeft ook nog een aantal specifieke leerdoelen:

 • De leerlingen passen de ontwerpcyclus toe bij het ontwerpen en maken van stoepkrijt.
 • Ze doorlopen de onderzoekscyclus bij het onderzoeken van gips.
 • Ze kunnen het verband tussen de eigenschappen en de functie van stoepkrijt uitleggen.
 • Ze kunnen uitleggen dat gipspoeder door een chemische reactie met water hard wordt.
 • Ze kunnen invloed uitoefenen op het uiterlijk van het stoepkrijt.
 • Ze gebruiken de begrippen die betrekking hebben op stoepkrijt. 

Aansluiting bij taal

 • De leerlingen formuleren vragen.
 • Ze verwoorden hun eigen ervaringen.
 • Ze beargumenteren hun ontwerpkeuzes.
 • Ze presenteren hun product.
 • Ze gebruiken de volgende begrippen: hard, zacht, droog, nat, eigenschap, vast, vloeibaar, kleurstof, mengen, recept, gips, gipspoeder, gipsverband, reageren, chemische reactie, afgestreken, toevoegen, mal.

Maak een geurverspreider

Na gym stinkt het gymlokaal. Kunnen we deze geur maskeren? Kunnen de leerlingen een geurverspreider ontwerpen en maken waardoor je de stank in het gymlokaal niet meer ruikt?

De leerlingen extraheren geuren uit verse kruiden, ze ontdekken dat geurstoffen kunnen oplossen in olie en/of water. Daarna ontwerpen en maken de leerlingen een geurverspreider voor de zelf samengestelde geur.  

Tijdsduur module

4 uur (exclusief introductieles en uitbreiding)

Kerndoelen

1, 2, 3, 5, 12, 41, 42, 44, 45, 55

Leerdoelen

 • De leerlingen passen de ontwerpcyclus toe bij het maken van een geurverspreider.
 • Ze passen de onderzoekscyclus toe bij het extraheren van geurstoffen uit verse kruiden.
 • Ze kennen verschillende functies van geur.
 • Ze weten dat geurstoffen uit kruiden gehaald kunnen worden en dat dit proces extraheren heet.
 • Ze weten dat diffusie het verspreiden van een gas is.
 • Ze kennen de fases vast, vloeibaar en gas.

Aansluiting bij taal

 • De leerlingen formuleren vragen.
 • Ze verwoorden hun eigen ervaringen.
 • Ze beargumenteren hun ontwerpkeuzes.
 • Ze presenteren hun product.
 • Ze omschrijven hun geur.
 • Ze gebruiken de volgende begrippen: geur, geurstoffen, reukorgaan, functie, bevruchting, territorium, extraheren, moleculen, anti, gasvormig, vast, vloeibaar, elixer, diffusie, verdampen, oppervlakte, verspreider, verspreiden, maskeren, afgestreken, kneuzen.

Voorbeelden zien?

Benieuwd naar het lesmateriaal? Handleiding, werkbladen, boodschappenlijst: hier zie je een aantal voorbeelden. En voor je ’t weet wil je aan de slag.

Voorbeeld

Korte activiteiten voor in de klas

Ook bij dit thema zijn laagdrempelige activiteiten van een uurtje beschikbaar. Die zijn bedoeld om het thema in de klas uit te proberen. Of als aanvulling op een module die je al behandelt. Je kunt de instructies gratis downloaden van de site.

1-4
 • Chemie
Kleur je T-shirt
5-8
 • Chemie
Zuiver een medicijn